Nepali Full Movie – Sadbuddhi Ft. Sunil Thapa,Tika Pahari,Harshika Shrestha,Gaurav Pahari

In association with Save the Children
Shubha Media Home Presents
New Nepali Movie – Sadbuddhi

Starring :
Sunil Thapa,Tika Pahari,Rama Thapaliya,Surbir Pandit,Shiva Hari Acharya,Dipak Acharya,Harshika Shrestha,Gaurav Pahari,Palpasa Dangol,Ram Chandra Adhikari

Lights: Bijay Urau, Meghraj Dhimal, Santosh Urau
Makeup: Ganesh Khadka
Transportation: Jiban Yasmali
Production: Bishnu Budhathoki
Asst. Production: Ashok Chaudhary, Sanjay DC
Music: Basanta Sapkota
Singer: Ram Krishna Dhakal / Smita Dahal
Lyrics: Dr. Bhishma Kumar Bhusal
Sound Design and Mixing: Samrat Thapa, Sunayaman Shrestha
Account Management: Sailesh Khatri
Media Coordination: Hari Jang Thapa
Editor: Aman Manandhar
Colorist: Sushil Neupane
Asst. Camera Person: Raju Lama
Cinematographer: Gokul Adhikari
Asst. Director: Subodh Gautam
Writer: Abhimanyu Nirabi
Fiction: Dr. Bhisma Kumar Bhusal
Director: Saroj Oli / Deepak Acharya

Get in touch

Contact Address

shubhamediahome.com

Setopul,Maitidevi,Kathmandu,Nepal

shubhamediahome05@gmail.com