Jibesh Singh Gurung New Movie Sangat Ft. Sahin Prajapati, Poonam

Jibesh Singh Gurung New Movie Sangat Ft. Sahin Prajapati, Poonam Bhandari

Special Thanks
Surya Bahadur KC

Thanks
District Police Office, Kaski, Pokhara
Hotel Viewpoint, Pokhara

Actors : Jibesh Singh Gurung, Sahin Prajapati, Susmita Pariyar, Poonam Bhandari, Diwakar Bhandari, Ambar Rayamajhi, Gokul BC, Giri Bhai, Samar BC

Lights – Bijay Urau, Gokul Shrestha
Transportation – Sushil Karki
Makeup – Sarita Prajapati
Production Manager – Samar Chaulagain
Finance Management – Sailesh Khatri
Visual Editing – Aman Manandhar, Ashok Chaudhary
Assistant Direction – Sahin Prajapati
Cinematography – Gokul Adhikari
Writer – Rajesh Bishwokarma
Direction – Deepak Acharya

Get in touch

Contact Address

shubhamediahome.com

Setopul,Maitidevi,Kathmandu,Nepal

shubhamediahome05@gmail.com