Nepali Full Movie | Pariwartan Ft Jitu Nepal, Reema Bishwokarma

In association with Swiss Government
Nepali Full Movie
Pariwartan Ft Reema Biswokarma, Jitu Nepal

Starring :
Jitu Nepal,Reema Bishwokarma,Deepak Acharya,Surbir Pandit,Shiva Hari Acharya,Ram Chandra Adhikari,Saransh Thapaliya,Roji Kunwar,Mukunda Acharya,Saradha Giri, Sabina Thapa, Bishnu Budhathoki

Child Actors: Prabesh Shrestha, Salina Shrestha

Lights: Bijay Urau, Meghraj Dhimal, Santosh Urau
Makeup: Ganesh Khadka,Smirti Shrestha
Transportation: Jiban Yasmali
Kitchen: Anish
Production: Bishnu Budhathoki
Asst. Production: Ashok Chaudhary, Sanjay DC
Sound Design and Mixing: Samrat Thapa, Sunayaman Shrestha
Account Management: Sailesh Khatri
Media Coordination: Hari Jang Thapa
Editor: Aman Manandhar
Colorist: Sushil Neupane
Asst. Camera Person: Raju Lama
Cinematographer: Gokul Adhikari
Asst. Director: Subodh Gautam
Writer: Abhimanyu Nirabi
Director: Saroj Oli / Deepak Acharya

Get in touch

Contact Address

shubhamediahome.com

Setopul,Maitidevi,Kathmandu,Nepal

shubhamediahome05@gmail.com